Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu zwanego dalej Portalem, dostępnego pod adresem internetowym: www.nieruchomosci.rzeszow.pl

Właścicielem portali jest spółka Internet Code Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Św. Rocha 4a , Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000737486, NIP: 8133784476, REGON: 380590910.


Pojęcia używane w dalszej części regulaminu:

Użytkownik - osoba korzystająca z portalu

Ogłoszeniodawca - osoba zamieszczająca ogłoszenie/wpis w portalu

 

Postanowienia ogólne:

 1. Portal jest platformą internetową, w której oferty/wpisy Ogłoszeniodawcy prezentowane są Użytkownikowi.
 2. Za treść ogłoszeń/wpisów publikowanych w portalach odpowiada wyłącznie Ogłoszeniodawca.
 3. Portal nie bierze żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane przez ogłoszeniodawcę, w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ze stanem faktycznym.
 4. Portal nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki realizacji transakcji, na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie.
 5. Portal nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portali wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 6. Portal nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników.
 7. Portal nie bierze udziału w sporach między użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia użytkownicy rozwiązują między sobą.
 8. Portal nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.
 9. Dane Ogłoszeniodawcy zamieszczone w ogłoszeniach/wpisach mogą być wykorzystywane przez Użytkownika tylko i wyłącznie do czynności mających na celu kontakt lub przeprowadzenie transakcji.
 10. Wykorzystywanie danych w inny sposób niż zezwala na to niniejszy regulamin jest zabronione.
 11. Portal gromadzi dane zamieszczane przez Ogłoszeniodawcę do celów statystycznych i marketingowych.
 12. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na portalu jest zabronione.
 13. Portal zezwala jedynie na wydruk materiałów służących wyłącznie do użytku własnego.
 14. Użytkownikowi korzystającemu z portalu zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych ogłoszeń/wpisów portalu.
 15. Użytkownicy oraz Ogłoszeniodawcy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
 16. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portali w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronach internetowych portalu.

 

Umieszczanie ogłoszeń

Umieszczanie bezpłatnych ogłoszeń podstawowych ( najem krótkoterminowy ) oraz płatnych ogłoszeń  możliwe jest na portalu znajdującym się pod adresem www.nieruchomosci.rzeszow.pl

Płatność za zamieszczenie ogłoszeń  może być zrealizowana przez Użytkownika za pomocą serwisu Przelewy24.pl lub tradycyjnego przelewu bankowego.

Ogłoszeniodawcą zamieszczającym oferty może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia ogłoszenia, jeśli będzie ono nieaktualne.

Zamieszczanie ogłoszeń  odbywa się wyłącznie za pośrednictwem specjalistycznej aplikacji przeznaczonej do zarządzania ogłoszeniami portalu.

W sprawach związanych z dostępem do  aplikacji zarządzania  konieczny jest kontakt z Działem Handlowym

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail internet@internetcode.pl

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkownik czytając, używając czy przeglądając portal akceptuje poniżej opisane zasady Polityki Prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgonie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).

 Niniejsza polityka prywatności określa zasady korzystania z portalu dostępnego pod adresem internetowym www.nieruchomosci.rzeszow.pl

 Czytając, przeglądając czy używając treści w portalu lub zapisując się do subskrypcji akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

 Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób portal obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

 Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Portal nie sprzedają i nie udostępniają osobom trzecim danych personalnych czy adresowych ogłoszeniodawców/użytkowników portalu.

 Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać portalu, nie dopisywać się do list mailingowych.

 

Dane Osobowe

W czasie korzystania z portalu Ogłoszeniodawca bądź Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

 

JAKIE INFORMACJE ZBIERAJĄ PORTAL I W JAKIM CELU?

Informacje o użytkownikach

Informacje zapisywane do plików z logami zawierają numer IP, nazwę sieciową komputera, dostawcę Internetu, przeglądarkę, czas spędzony na stronie oraz odwiedzone adresy. Indywidualny numer IP z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (IP statyczny) lub w przypadku korzystania z połączenia modemowego przydzielony mu na dane połączenie (IP dynamiczny). Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie są zapisywane w plikach z logami i wykorzystywane do tworzenia statystyk odwiedzin portalu.

 

Cookies (Ciasteczka)

Portal wykorzystuje technologię cookies (niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera) w celu dostosowania portali do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach. Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętać Twój komputer, ale udostępni je jedynie w ramach portalu. Inni użytkownicy nie będą mieli dostępu do tych danych.

 

Jeśli masz problemy z używaniem portalu lub nie zgadzasz się na personalizację serwisów proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 

Osoby trzecie (np. poprzez reklamy) mogą umieszczać i odczytywać pliki cookie w Twojej przeglądarce lub mogą używać sygnalizatorów (web beacons) w celu gromadzenia informacji podczas przekazywania reklam na witrynę reklamodawcy.

 

Subskrypcja ogłoszeń

 Zaprenumerowanie subskrypcji wymaga od Użytkownika wypełnienia odpowiedniego formularza, podania adresu e-mail.

 

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysyłać danemu użytkownikowi powiadomienia o nowych ogłoszeniach i reklamach.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

Pod tym określeniem należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do portalu oraz informacje komercyjne. Portal zastrzegają sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.